Rèm roman hệ mới kéo giây rù
Rèm roman hệ mới kéo giây rù

Rèm roman hệ mới kéo giây rù

Giá: 0 đ

Ưu điểm của rèm Roman sử dụng thanh kẹp
- tiết kiệm thời gian trong quá trình may rèm
- các đường xếp nét và căng chuẩn hơn Roman truyền thống
- đep hiện đại
- có thể dùng cho bất cứ loại vải nào

Mô tả

Ưu điểm của rèm Roman sử dụng thanh kẹp
- tiết kiệm thời gian trong quá trình may rèm
- các đường xếp nét và căng chuẩn hơn Roman truyền thống
- đep hiện đại
- có thể dùng cho bất cứ loại vải nào

===========================