Rèm cuốn tăm tre in tranh
Rèm cuốn tăm tre in tranh

Rèm cuốn tăm tre in tranh

Giá: 0 đ

Rèm cuốn tăm tre in tranh

Chất liệu tăm tre: cây tre việt

kiểu dáng hiện đại

bề mặt xử lý mịn in tranh

hình thức sử dụng kiểu kéo cuộn tròn

Đặt hàng  qua hotline: 0562888885

Mô tả

Rèm cuốn tăm tre in tranh
https://rembaokhanh.com.vn/rem-in-tranh-pl.html

                                                                     Dưới đây là một vài hình ảnh mẫu